Hopp til innholdet

Spørsmål og svar

Hva er Bronkyl® og Bronkyl® forte?

Bronkyl 200mg brusetabletter og Bronkyl forte 600mg brusetabletter er reseptfritt legemiddel. Inneholder virkestoffet acetylcyctein som løser seigt slim i luftveiene ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp

Hva brukes Bronkyl® og Bronkyl® forte mot?

Bronkyl® :Til voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Bronkyl® forte: Til voksne over 18 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene

Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plangene blir verre eller ikke blir bedre

Hva er Bronkyl® og Bronkyl® forte?

Virkestoff er acetylcystein.

Andre innholdsstoffer i Bronkyl® forte er: Vannfri sitronsyre, askorbinsyre, natriumsitrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, magnesiumstearat, sitronaroma (inneholder sitronoljer, mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton D (E575), sorbitol (E420), kolloidal vannfri silika.

Andre innholdsstoffer i Bronkyl® er: Vannfri sitronsyre, natriumsitrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, laktose, sitronaroma (inneholder sitronoljer, mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton D (E575), sorbitol (E420), kolloidal vannfri silika)

Inneholder laktose og sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Bronkyl® og Bronkyl® forte ved graviditet/amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring med bruk av Bronkyl under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl dersom du er gravid.
Det er ukjent om Bronkyl går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Bronkyl ved amming

Bruk av Bronkyl® og Bronkyl® forte ved kjøring og bruk av maskiner

Bronkyl antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Hva du bør vite før du bruker Bronkyl® og Bronkyl® forte?


Bronkyl skal ikke brukes hos barn under 6 år. Bronkyl forte skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bronkyl skal ikke brukes hvis du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet

Bruk av andre legemidler og Bronkyl® og Bronkyl® forte

Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Bronkyl og Bronkyl forte uten at det er avtalt med lege.
Bronkyl og Bronkyl forte kan også påvirke effekten av nitroglyserin. Rådfør deg med legen dersom du bruker slike midler sammen med Bronkyl.

Opptaket av enkelte typer antibiotika i kroppen din kan muligens påvirkes hvis du bruker Bronkyl forte samtidig. Du bør derfor ta antibiotika og Bronkyl forte med minst 2 timers mellomrom.

Hvis du tar karbamazepin (et legemiddel mot epilepsi) samtidig med Bronkyl forte, kan effekten av karbamazepin reduseres

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler

Hvordan bruke Bronkyl® og Bronkyl® forte?

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Bronkyl® : Voksne over 18 år: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.

Barn over 6 år: 1 brusetablett 2 ganger daglig.

Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.

Bronkyl® forte: Den anbefalte dosen til voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.
Brusetabletten skal løses i 1/2-1 glass vann før bruk

Dersom du har fått resept fra legen din på Bronkyl skal du alltid følge doseringen som legen har bestemt.
Hvis du mener virkningen av Bronkyl er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år/ 600 mg: Voksne over 18 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.09.2022 Karo Pharma AS NO-BRO-2022-07-01