Slimløsende legemidler

Slimløsende legemidler bidrar til å gjøre slimet mer tyntflytende, slik at det blir lettere å hoste opp.  Bruk av slimløsende middel sikrer effektiv korttidsbehandling av seigt slim, og normalt fungerende svelg.

Årsaker til slim i halsen

Slim i halsen kan oppleves begrensende, og føre til sjenerende hosting og harking. Slim i halsen kan i verste fall føre til oppkast og slitasje.

Det kan være flere årsaker til at du opplever slim i halsen. Ta derfor en nøye vurdering av din allmenntilstand før du evaluerer ulike behandlingsalternativ.

Slim i halsen kan oppstå:

  • Ved en begynnende eller allerede pågående forkjølelse, halsinfeksjon, eller influensa. 
  • Etter å ha spist eller drukket produkter som inneholder meieri eller laktose. 
  • Ved graviditet
  • KOLS

I noen tilfeller kan man også oppleve å kaste opp slim. Dersom du eller barnet ditt kaster opp slim over en lenger periode, eller opplever det i relativt stor grad, burde fastlege kontaktes for nærmere konsultasjon.

Legemidler mot tørrhoste

Ved irriterende tørrhoste, uten slimdannelse, kan hostestillende legemidler dempe irritasjonen.

Bronkyl og Bronkyl Forte mot slimhoste bør tas med et glass vann.

Bronkyl og Bronkyl Forte mot slimhoste

Bronkyl brusetabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av seigt lim i luftveiene. Bronkyl 200 mg brukes til voksne og barn over 6 år og Bronkyl Forte 600mg brukes til voksne over 18 år. Brusetablettene skal løses opp i vann og drikkes.

Bronkyl inneholder acetylcystein som gjør slimet mer tyntflytende og enklere å hoste opp. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår.

Kontakt lege dersom plagene ikke blir bedre, eller blir verre i løpet av 7 dager. For informasjon om dosering se pakningsvedlegget. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Referanser

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.08.2020 Karo Pharma AS