Slimhoste

Hvis du er forkjølet og hoster opp slim fra lungene eller har slim i halsen, skyldes dette sannsynligvis en virusinfeksjon. Kontakt alltid lege ved langvarig hoste og dersom du er usikker på hva hosten skyldes.

Hva er hoste?

Hoste er en meget kraftig og voldsom utånding, hvor man med stor kraft slynger slim og fremmedlegemer fra luftveiene opp i munnen og eventuelt ut i omgivelsene. Hosterefleksen er en viktig refleks, som kan utløses ved at noe irriterer følelegemene som vi har i luftveiene, men også f.eks. i øregangene, lungehinnen og spiserøret. Irritasjonen sender signaler til hostesenteret i hjernestammen, som så utløser et hosteanfall. Hoste betraktes ikke som en selvstendig sykdom, men som et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker.

Årsaker til slimhoste

Hoste er luftveienes beskyttelsesrefleks. Det finnes to ulike former for hoste, nemlig slimhoste og tørrhoste, og disse behandles ulikt. Når du hoster slim, er årsaken ofte en virusinfeksjon som forårsaker slimdannelse i luftveiene.

Forkjølelse er den aller vanligste årsaken til slimhoste, men det er viktig å være klar over at denne typen hoste også kan være tegn på annen alvorlig sykdom som må behandles av lege.

Kontakt alltid lege ved langvarig hoste eller dersom du er usikker på hva hosten skyldes.

Gode råd ved slimhoste

Når du hoster opp slim fra luftveiene kan følgende tiltak være til hjelp: 

  • Sov gjerne med hevet overkropp om natten
  • Ha det gjerne kjølig i rommet der du sover
  • Drikk rikelig med vann
  • Slimløsende legemidler kan bidra til å gjøre slimet lettere å hoste opp

Mange opplever at det kan hjelpe å sove med overkroppen hevet, noe som også kan lette på andre luftveisplager. Det anbefales dessuten å regelmessig drikke rikelig med vann, da vann virker naturlig slimløsende. Ved behov kan også slimløsende legemidler bidra til å gjøre det lettere å hoste opp slimet.

Kvinne drikker vann mot slimhoste

Bronkyl og Bronkyl Forte mot slimhoste bør tas med et glass vann.

Bronkyl og Bronkyl Forte mot slimhoste

Bronkyl brusetabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av seigt lim i luftveiene. Bronkyl 200 mg brukes til voksne og barn over 6 år og Bronkyl Forte 600mg brukes til voksne over 18 år. Brusetablettene skal løses opp i vann og drikkes.

Bronkyl inneholder acetylcystein som gjør slimet mer tyntflytende og enklere å hoste opp. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår.

Kontakt lege dersom plagene ikke blir bedre, eller blir verre i løpet av 7 dager. For informasjon om dosering se pakningsvedlegget. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Referanser
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/forkjolelse
https://helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals-og-munn/forkjolelse
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/hoste
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-bronkyl-bronkyl-forte-karo-pharma-626687

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.08.2020 Karo Pharma AS