Bronkyl og Bronkyl Forte

Bronkyl brusetabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av seigt lim i luftveiene. Bronkyl 200 mg brukes til voksne og barn over 6 år og Bronkyl Forte 600mg brukes til voksne over 18 år. Brusetablettene skal løses opp i vann og drikkes. Bronkyl inneholder acetylcystein som gjør slimet mer tyntflytende og enklere å hoste opp.

Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege dersom plagene ikke blir bedre, eller blir verre i løpet av 7 dager. For informasjon om dosering se pakningsvedlegget. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Dosering

BRonkyl 200 mg

Bronkyl 200 mg brusetabletter:

  • Voksne over 18 år: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
  • Barn over 6 år: 1 brusetablett 2 ganger daglig.
  • Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.

Bronkyl forte 600 mg

Bronkyl Forte 600 mg brusetabletter:

  • Voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.
    Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.

Bruk sammen med andre legemidler

Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Bronkyl eller Bronkyl Forte uten at det er avtalt med lege. Bronkyl og Bronkyl Forte kan også påvirke effekten av nitroglyserin. Rådfør deg med legen dersom du bruker slike legemidler. 

Les mer om bruk sammen med andre legemidler her.

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.08.2020 Karo Pharma AS