Bronkyl og Bronkyl Forte

Bronkyl 200 mg 25 eller 10 stk brusetabletter sitronsmak

Bronkyl 200 mg er et reseptfritt legemiddel i pakningsstørrelse 25 stk eller 10 stk og brukes til korttidsbehandling av seigt slim i lufteveiene hos voksne og barn over 6 år.

Bronkyl 200mg

Dosering

Barn over 6 år

1 brusetablett 2 ganger daglig
1 tablett tas oppløst i 1/2-1 glass vann

Voksne over 18 år

1 brusetablett 2 – 3 ganger daglig.
1 tablett tas oppløst i 1/2-1 glass vann

Beredningsform

Brusetablett

Kan brukes av

Voksne og barn over 6 år

Forsiktighetsregler

Bronkyl 200 mg brusetabletter

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Bronkyl forte 600 mg 10 brusetabletter sitronsmak

Bronkyl forte 600 mg er et reseptfritt legemiddel i pakningsstørrelse 10 stk og brukes til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene hos voksne over 18 år.

Dosering

Voksne over 18 år

1 brusetablett daglig.
Tabletten tas oppløst i ½-1 glass vann

Beredningsform

Brusetablett

Kan brukes av

Voksne over 18 år
Inneholder laktose

Forsiktighetsregler

Bronkyl forte 600 mg brusetabletter

Bronkyl® forte (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. Voksne over 18 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Bronkyl® (acetylcystein). Reseptfritt legemiddel. 200 mg: Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. 600 mg: Voksne over 18 år: til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Skal brukes med forsiktighet ved astma, blodfarget slim eller tidligere magesår. Kontakt lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 01.08.2020 Karo Pharma AS